MED RÄTT VÅRD FÖRLÄNGER
VI LIVSTIDEN PÅ DITT TAK

BYT INTE TAK I ONÖDAN

MILJÖVÄNLIG TAKVÅRD

TAKETS VÄRSTA FIENDE ÄR BIOLOGISK PÅVÄXT

Varför är takvård viktigt? En biologisk påväxt som mossa, lav och alger är en påfrestning för hela taket.

Det är viktigt att underhålla tak för att den biologiska påväxten är så pass stark att den tränger igenom ytskiktet.

Efter att den biologiska påväxten växer igenom pannorna skapas sprickor i pannorna, vilket binder fukt.
Sen när vintern och minusgraderna kommer så expanderar fukten. Då är det bara en tidsfråga innan frostsprängning och sprickbildning är ett faktum och det blir mer kostsamt.

Det kan då leda till vattenläckor som blir en mycket kostsam renovering. Låt istället vår kvalificerade personal kontrollera kostnadsfritt och erbjuda vad som är bäst för ert tak innan det är försent.

Det skonsammaste för taket är att regelbundet rengöra innan det bildas biologisk påväxt.

Många gånger väljer man är byta tak i onödan. Då takpannor, läkt och papp ofta är i bra skick under den biologiska påväxten.
Genom att underhålla med taktvätt och behandling kommer ni istället att få takpannorna som nya och även spara tusentals kronor.

Med vår metod rengör vi taket med lågt tryck och varmvatten. Eftersom den biologiska påväxten dör vid 70 grader kan vi göra en efterbehandling mot ny påväxt.

Vi kan även erbjuda att impregnera takpannorna eller måla om dem vilket gör dem vattenresistenta.

Varför välja
vår takvård?

Vi börjar med en kostnadsfri besiktning och lämnar en offert med fasta priser.

Taket tvättas skonsamt rent med varmvatten från biologiskpåväxt och vägsot.

Behandling av taket med miljövänliga och biologiskt nedbrytbara produkter.

Under taktvätten är vi noga med att skydda omgivningen som riskerar att bli nedsmutsad.

Rengöring av hängrännor och stuprör. Städning och rengöring efter utfört arbete.

Vid önskemål impregnering eller målning av takpannorna.

VILL DU HA EN KOSTNADSFRI OFFERT?

Lämna Namn & Telefonnummer
kontaktar vi dig!