FRISKA AVLOPP MINSKAR RISKEN
FÖR VATTENSKADOR & STAMBYTEN

SPOLA AVLOPPEN REGELBUNDET

FÖREBYGG AVLOPPSPROBLEM MED STAMSPOLNING

FÖRHINDRA ÖVERSVÄMNINGAR & STOPP MED STAMSPOLNING

Stamspolning är kostnadseffektivt.

En spolning av rörsystemet hjälper till att förhindra akuta avloppsstopp och dålig lukt samt förlänger livslängden på stammar och påstick.

Vid en stamspolning går vi igenom samtliga ledningar i fastigheten. Vi börjar alltid med samlingsledningen nerifrån och jobbar oss upp i fastigheten. Sedan börjar vi med kök, badrum och tvättstuga.

Med vår stamspolning ger dig även en statuskontroll på din fastighets alla ledningar. Vi går alltid ner med inspektionskamera efter vi utfört spolning. Detta gör vi för att upptäckta fel i tid. Ni undviker då risken för trasiga rör som i sin tur kan leda till kostsamma skador som till exempel fuktskador.

Med vår metod får ni en helhetslösning.

Vi har utvecklat vår egna skonsamma metod igenom lång erfarenhet. Vår metod går ut på högt vattenflöde, lågt tryck och hetvatten. Detta gör vi för att på ett skonsamt och miljövänligt sätt få bort slam och fettavlagringar.

Tack vare väl utvecklad utrustning och kvalificerad personal blir era rörsystem rena och återfår normalt flöde.

Med vår metod får ni även hela avloppssystemet besiktat. Efter utförd spolning överlämnas en rapport till er där observerade fel och brister finns med. I rapporten finns även vår funktionsgaranti med för att ni och boende ska känna er trygga. Vi hjälper er att lägga upp en långsiktig underhållsplan.

Varför välja
vår stamspolning?

Vi hjälper er att lägga upp en underhållsplan på ert avloppsystem för att ni inte ska råka ut för oförutsedda översvämningar eller avloppsproblem i framtiden.

VILL DU HA EN KOSTNADSFRI OFFERT?

Lämna Namn & Telefonnummer
kontaktar vi dig!