SANERING NÄR VANLIG STÄDNING INTE RÄCKER TILL

VI SANERAR DÄR DET BEHÖVS

CERTIFIERAD SANERINGSTEKNIK

VI SANERAR ALLT FRÅN FUKT & MÖGEL TILL DÖDSBON SANERING

Vid utförandet av ett saneringsuppdrag krävs erfarenhet och rätt utrustning för att på bästa sätt hantera uppkomna skador på lösören, fastigheter, lokaler och boende.

Vi har den kompetens som behövs och ni kan vara trygga när ni anlitar oss.

Vid sanering är tystnadsplikt en självklarhet och vi värnar om våra kunders integritet.

Med certifierad personal med lång erfarenhet utför vi sanering av:

● Klotter
● lukt, fukt och mögel
● Dödsbo
● Brand
● Social
● Misär
● Översvämningar
● Soprum

Vid behov så erbjuder vi även återställning efter utfört arbete.

Varför välja
oss?

Vi gör alltid en kostnadsfri besiktning och lämnar en offert med fast pris.

Inför varje saneringsarbete kommer vi ut och gör en kontroll och en plan över uppdraget. Alla saneringar är olika och därför är det viktigt för oss att rätt utrustning och kompetens är på plats. Det gör att du som kund kan känna dig trygg när du väljer oss.

VILL DU HA EN KOSTNADSFRI OFFERT?

Lämna Namn & Telefonnummer
kontaktar vi dig!