VI HÅLLER ALLTID
ETT ÖGA I AVLOPPET

HITTA FELET MED EN RÖRINSPEKTION

VI FILMAR RÖREN INIFRÅN

FÖREBYGG PROBLEMEN INNAN DET ÄR FÖRSENT

Har ni problem med avloppet eller misstankar om att det kan finnas dolda fel i ert avloppssystem? Då är rörinspektion en bra och kostnadseffektiv metod för att lokalisera problemet.

En inspektion är även aktuell om man har tänkt att ersätta gamla rör med nya, byta vissa delar av rören eller göra ett stambyte.

Genom en inspektion kan vi hjälpa er att förebygga framtida fel. Då vi ibland stöter på mindre komplikationer som kan åtgärdas innan oförutsedda och kostsamma problem uppstår.

Vi har utrustning som kan filma rör från 30 mm upp till 400 mm. Med hjälp av en färgkamera inspekterar och filmar vi insidan av rörsystemet för att på så sätt lokalisera vad som orsakat problemet som uppstått.

Vid en rörinspektion kan vi se och hitta problem som till exempel avlagringar, hårda beläggningar, sprickor, läckage, rötter, svackor i ledningar eller främmande föremål som fastnat.

Efter en avslutad rörinspektion skickas en rapport och film över via e-post, USB eller CD.

Varför välja
vår rörinspektion?

Vi har bred erfarenhet av inspektion och besiktning av rörsystem. Då vi är auktoriserade rörinspektörer och utbildade av STVF (Sveriges TV-inspektionsföretags Förening) kan vi garantera högsta expertis vid rörinspektioner.

VILL DU HA EN KOSTNADSFRI OFFERT?

Lämna Namn & Telefonnummer
kontaktar vi dig!