Vi på FastFixarna AB – likt många andra företag – hanterar en viss mängd personuppgifter om våra kunder. Vi tycker att integritet är viktigt och samlar därför inte in mer data än nödvändigt, den data vi samlar in ser vi till är välorganiserad och framför allt säker.

1. Allmänt

1.1 Denna policy gällande integritet och marknadsföring (“Integritetspolicy”) beskriver hur FastFixarna AB, org. nr. 559103-4292. FastFixarna samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter.

1.2 Integritetspolicyn gäller FastFixarnas hantering av personuppgifter som samlas in vid användning av vår webbplats, förfrågningar och bokningar via telefonsamtal.

1.3 Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna policy finns till för att klargöra hur vår datahantering går till och att den stämmer överens med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR).

2. Insamling och behandling av personuppgifter

2.1 FastFixarna AB är personuppgiftsansvarig, och ansvarar för vår behandling av dina personuppgifter och att denna behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.1.1 Personuppgiftsombud (Data Protection Officer) för FastFixarna AB:
FastFixarna AB
Personuppgiftsombud, Emelie Watkinson
Hejargränd 2
722 11 Västerås
Telefon: +46-(0)21 4701630
E-post: Emelie@fastfixarna.se

2.2 De uppgifter vi samlar in om dig görs med ditt samtycke. Detta kan vara när du fyller i formulär, skickar e-post eller när du beställer tjänster via telefon.

2.3 Insamlade personuppgifter används i syfte att utföra de åtgärder du begärt, och/eller för att följa gällande lagstiftning.

2.4 Lagringstiden för personuppgifter beror på vilka uppgifterna är och vad de ämnas användas till, men är aldrig längre än vad som krävs för att fullfölja det som nämns i föregående punkt (2.3).

2.4.1 Lagringstiden är som högst 24 månader efter det att kund senast interagerat med FastFixarna, om inte annat krävs enligt lag.

2.5 För att skydda barns integritet samlar vi inte in eller använder någon form av information som kan knytas till barn vi vet är under 13 år gamla, förutsatt att inte målsman tillåtit detta. Målsman har alltid rätt att få tillgång till och även radera information som barnet tillhandahållit.

3. Tredjepartsdelning

3.1 För att fullfölja våra uppdrag använder vi oss av ett antal tredjepartstjänster, som då personuppgifterna kan komma att delas med. Samtliga av dessa tjänster tillhandahålls av företag som garanterar att deras datahantering följer de dataskyddslagar som gäller i Sverige.

3.2.1 G Suite (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) För mailhantering och molnlagring av bilder, dokument och liknande använder vi tjänster under Googles företagspaket G Suite, i detta fall Gmail samt Google Calendar respektive Google Drive.

3.2.2 Erik Lindell Redovisning (Tillinge Dorsilla 1 ,74594 Enköping) för bokföring använder vi oss av Erik Lindell Redovisning. Med Erik Lindell delas personuppgifter som behövs för dessa ändamål.

3.2.3 Visma Spcs AB (Sambandsvägen 5, 351 94 Växjö) för fakturering använder vi oss av Visma Spcs. Med Visma Spcs delas personuppgifter som behövs för dessa ändamål.

3.2.4 Skatteverket för att ansökan om ROT-avdrag. För ansökan om ROT-avdrag skickas personuppgifter för detta ändamål till Skatterverket.

4. Delning med övriga parter

4.1 Dina personuppgifter kommer inte komma att delas med någon annan tredje part än de ovan nämnda (3.2.1-3.2.4), förutsatt att vi inte fått din explicita tillåtelse.

4.2 Om dina uppgifter ska delas med parter med verksamhet utanför EU som inte omfattas av de dataskyddslagar som gäller i Sverige ser vi till att åtgärder vidtas för att garantera ett dataskydd som motsvarar den standard som krävs i Sverige.

5. Sammanställning av personuppgiftsbehandling

ÄmdamålRättslig GrundKategorier av personuppgifterLagringstid
För att du ska kunna besöka vår webbplats.Tillhandahålla de tjänster du som kund efterfrågat.Information om din användning av vår webbplats (Cookies).Tills det att de inte längre behövs för ändamålet de samlades in för.
För att du ska kunna fylla i kontaktformulär på vår webbplats.Tillhandahålla de tjänster du som kund efterfrågat.

 • E-post
 • Telefonnummer
 • Meddelande

</td style=”text-align: left;”>

Tills det att de inte längre behövs för ändamålet de samlades in för.
För att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev.Intresseavvägning.

 • Namn
 • E-post
Så länge du prenumererar på vårt nyhetsbrev.
För att du ska kunna skicka en förfrågan till oss.Tillhandahålla de tjänster du som kund efterfrågat.

 • Namn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer
Tills det att de inte längre behövs för ändamålet de samlades in för.
För att du ska kunna ge oss dina personuppgifter på ett kundmöte eller evenemang.Tillhandahålla de tjänster du som kund efterfrågat.

 • Namn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer
Tills det att de inte längre behövs för ändamålet de samlades in för.

6. Dina rättigheter

6.1 FastFixarna ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

6.2 FastFixarna kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, anonymisera, radera eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

6.3 Du har rätt att begära följande: Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att, per skriftlig begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, vad dessa används till, och vilka parter som har eller kan komma att få tillgång till dem.
Rättelse av dina personuppgifter. Per skriftlig begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta eller komplettera felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att per skriftlig begäran få de personuppgifter vi behandlar om dig permanent borttagna, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för. Undantag finns även för att följa lagkrav, exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning som kräver en viss lagringsperiod för vissa uppgifter.
Begränsning av behandling. Du kan begära att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Detta kan exempelvis innebära att du begär att behandlingen av uppgifter du anser vara felaktiga begränsas medans deras korrekthet utreds.

6.4 Du har rätt att skriftligt invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Så fort denna invändning mottagits upphör behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål.

7. Cookies

7.1 När du använder vår webbplats kommer så kallade “cookies” att lagras på din hårddisk. Cookies är små textfiler som används för att förbättra upplevelsen av webbplatsen, till exempel för att spara språkinställningar eller dylikt så du inte behöver göra dessa på nytt för varje besök. Vi använder oss av två olika typer av cookies, permanenta cookies och session cookies.

7.1.1 Permanenta cookies. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På denna webbplats används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

7.1.2 Session cookies. En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder denna webbplats tjänster.

7.2 Om du invänder mot användning av cookies och inte vill att dessa lagras på din dator, kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar, se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

7.3 Våra Cookies som används

NamnUtgivareTyp

8. Analysverktyg för webbstatistik

8.1 I syfte av optimering och vidareutveckling av innehåll, navigation och struktur på vår webbplats för vi statistik gällande hur den används. För att samla in denna information använder vi oss av Google Analytics.

8.1.1 Google Analytics. Informationen som Google Analytics samlar in för vår räkning är bland annat din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning och annan liknande information om dig som besökare. Denna information lagras på Googles servrar i USA, och då vi aktiverat Googles tillhandahållna anonymiseringsfunktion kan ingen data som samlas in via detta analysverktyg kopplas till dig personligen. Google är även certifierade under EU-US Privacy Shield, som säkerställer att deras datasäkerhet överensstämmer med kraven som ställs i EU.

8.2 För att undvika att dina besök på denna webbplats ska visas i statistiken Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare för detta syfte. Du kan även begränsa lagrandet av cookies för samma resultat.

9. Ändring av integritetspolicy

9.1 FastFixarna förbehåller sig rätten att löpande göra ändringar i vår integritetspolicy. Berörda parter kommer att underrättas om dessa ändringar.