HAR NI STOPP I AVLOPPET?

MED VÅR METOD BLIR ERA AVLOPP RENA

RENT UTAN KEMIKALIER

LÅT OSS SKÖLJA BORT STOPPET I AVLOPPET

Avloppsspolning med Professionell teknik.

När vi utför avloppsspolning av rörsystem använder vi enbart hetvatten och inga kemikalier som skadar vår miljö.

Med vår metod av högtrycksspolning använder vi oss av rätt tryck, hetvatten och munstycke. Med denna metod avlägsnas  fekalier, slam och fettavlagringar från rörväggar på ett skonsamt sätt.

Vid varje avslutad avloppsspolning gör vi en kamerakontroll med inspektionskamera. Det är för att säkra att det inte finns några dolda fel i ditt avlopp.

Vår vision är att alltid ge dig som kund en långsiktig åtgärd.

Hittar vi  fel som vi kan åtgärda så som rötter, rostavlagringar, hårda beläggningar, kalk, spackel eller främmande föremål.

Vi har flera olika utrustningar och metoder för att på ett skonsamt och miljövänligt sätt få bort problemet från ert rörsystem.

Har ni mindre sprickor, trasiga avloppsrör eller rot-genomträngningar har vi även möjlighet att punktlaga röret med väl beprövade produkter som håller i många år.

Varför välja
vår avloppsspolning?

Vi erbjuder professionell hjälp med era avloppsproblem av auktoriserad personal. Vi har över 10 års erfarenhet av avloppsspolning och rörinspektion.

VILL DU HA EN KOSTNADSFRI OFFERT?

Lämna Namn & Telefonnummer
kontaktar vi dig!